fbpx

Save Health je kompanija osnovana 2018. godine sa ciljem da se i kod nas omoguće inovativne i savremene mogućnosti u lečenju i sprečavanju nastanka poremećaja zdravlja.


VIZIJA

U cilju prevencije i lečenja bolesti kao i poboljšanja kvaliteta života pacijenta posvećeni smo nalaženju i obezbeđivanju najnovijih dostignuća iz sveta farmacije i medicine na našem tržištu.

Okosnica naših aktivnosti su kontinuirane medicinske edukacije, informisanje zdravstvenih radnika kao i plasiranje balansiranih i tačnih informacija opštoj javnosti.

Cilj i misija je da se podigne svest i skrene pažnja na činjenicu da postoje vrhunska, bezbedna rešenja za očuvanje i unapređenje zdravlja svih nas.

VREDNOSTI

Zdravlje
Plasiranje proizvoda koji bezbedno i efikasno zadovoljavaju zdravstvene potrebe stanovništva.

Kvalitet
Uz visoke standarde bezbednosti pružamo korisniku najnovija dostignuća iz sveta medicine, sa posebnim osvrtom na kvalitet proizvoda.

Medicina
Zdravstveni radnici su naši osnovni sagovornici kojima predstavljamo naše proizvode i odvajamo značajne resurse kroz obuke i podršku, kao društveno odgovorna kompanija.

Održivi razvoj
Izbalansiran pristup poslovanju u skladu sa zakonskim i etičkim pravilima, koja doprinose zaštiti naše okoline i čuvanju svega što treba da naslede buduće generacije.

Kontinuirani rast
Stalno tražimo nove izvore inovacija i brzo ih prilagođavamo ponudi na tržištu u skladu sa zdravstvenim potrebama korisnika. Svojim aktivnim učešćem u rastu i razvoju, naše tržište približavamo najrazvijenijim tržištima u svetu.

All rights reserved Savehealth 2018

Adresa: Maksima Gorkog 42 11210 Beograd – Palilula
Mail: info@savehealth.rs
Tel: +381 69 4884888


Notice: Undefined index: scroll_top_target in /home/acetium/public_html/wp-content/plugins/scroll-top/inc/functions.php on line 37